ALTEC Umwelttechnik

Spoločnosť pre recykláciu, založená v roku 1992, sa zaoberá biologickou sanáciou znečistených pôd, spracovaním olejového kalu, výrobou palív, kompostovaním organických odpadov a úpravou koľajového štrku.

Centrum čistenia pôdy ALTEC Umwelttechnik v Arnoldsteine je v súčasnosti najväčšie stacionárne zariadenie v Rakúsku, schválené podľa zákona o hospodárení s odpadmi, pre sanáciu znečistených pôd a reprezentuje „Biologický modul“ v sieti techniky pre životné prostredie - Korutánsko.