ALTEC – Rozsah činností

Dôležitou výzvou pre ALTEC je ochrana pôdy a podzemných vôd. Toto je možné dosiahnuť predovšetkým biologickou sanáciou a zúžitkovaním kontaminovaných materiálov. Pomocou mikroorganizmov sa môže, napr. zem a štrk opäť čiastočne použiť a tým výrazne znížiť zaťaženie skládok. To je dôležitý prínos pre ochranu životného prostredia.

Do spektra činností spoločnosti ALTEC popri regenerácii pôdy patrí aj odstraňovanie nebezpečných odpadov (napr. pôdy znečistenej ropou), kompostovanie organických odpadov, výroba priemyselných palív a výroba najrôznejších recyklovaných materiálov.