Impresum

ALTEC Umwelttechnik GmbH
ďalšia prevádzka podniku Ökotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik GmbH

Kancelária:
Industriestraße 15
A-9601 Arnoldstein

T +43 4255 27 28
F +43 4255 27 28 - 22
kontakt@altec.at

Závod:
Industriestraße 10
A-9601 Arnoldstein

ÖKOTECHNA
Entsorgungs- und Umwelttechnik Ges.m.b.H.
Waldmühlgasse 31
A-2380 Perchtoldsdorf

T +43 1 876 82 74 - 0
F +43 1 876 82 74 - 6868
www.oekotechna.at

Sídlo spoločnosti:
Waldmühlgasse 31
A-2380 Perchtoldsdorf

Číslo obchodného registra: FN 65304 k
IČ-DPH: ATU 36874600
Súd obchodného registra: Krajinský súd Wiener Neustadt

Člen Hospodárskej komory Rakúska (odbornej skupiny pre výstavbu, odbornej skupiny hospodárenia s odpadmi a odpadovými vodami, odbornej skupiny pre informácie a konzultácie).

Ďalšie špeciálne profesijno-právne predpisy nájdete na internetovej stránke príslušnej odbornej skupiny Hospodárskej komory prípadne v Systéme právnych informácií zväzu.

Upozornenie o ručení: Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsahy externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední výhradne ich prevádzkovatelia.

V prípade otázok, prianí a podnetov sa obráťte, prosím na
kontakt@oekotechna.at